Loma-asunnot ovat tärkeä kohderyhmä laajakaistarakentamisen tuelle

Kuvituskuva: ©maaseutuverkosto Kuvaaja Contum Oy

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee hallituksen esitystä laajakaistarakentamisen tuesta ja pyytää kunnilta lausuntoja esitysluonnoksesta.

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotettu laki mahdollistaisi laajakaistarakentamisen tukemisen valtion varoista. Laki sisältäisi säännökset tuen myöntämisen ja maksamisen edellytyksistä sekä toimivaltaisesta tukiviranomaisesta ja tämän tehtävistä.

Laajakaistarakentamisen tukeminen mahdollistettaisiin alueilla, joilla nopean laajakaistan kaupallista tarjontaa ei ole. Kaupallisesti tarjolla olevat laajakaistayhteydet sekä suunnitelmat sellaisten rakentamiseksi kartoitettaisiin ennen valtiontuen julkista hakumenettelyä.

 

Hallituksen esitysluonnos liittyy pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman strategiseen kokonaisuuteen elinvoimainen Suomi. Hallitusohjelman mukaan laajakaistatukiohjelmaa jatketaan. Ohjelma suunnataan alueille, joille kaupallista laajakaistaa ei ole tulossa ennen vuotta 2025 ja siinä huomioidaan myös taajamien ongelmat. Suomessa on tuettu laajakaistarakentamista julkisella tuella vuoden 2010 alusta, jolloin laajakaistarakentamisen tuesta haja- asutusalueilla annettu laki tuli voimaan. Tukiohjelmaan liittyvä tukihakemus on tullut tehdä Liikenne- ja viestintävirastolle vuoden 2018 loppuun mennessä.

Esityksen tavoitteena on mahdollistaa julkisen tuen myöntäminen nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamiseen alueilla, joille niitä ei markkinaehtoisesti rakenneta. Nyt esitetyllä tuella nopeiden laajakaistayhteyksien piiriin olisi tavoitteena saada noin 10 000 uutta kotitaloutta.

 

Kunnat rahoittaisivat jatkossakin osan toteutettavista laajakaistahankkeista ja kuntien rahoitusosuus määräytyisi kaavalla, jossa huomioidaan tilastollinen kuntaryhmitys ja kunnan taloudellinen tila.

Puumala kuuluisi korkeimpaan rahoitusosuusryhmään, jolloin kunnan maksuosuus hankkeista olisi 33 %, kun aiemmin maksuosuus oli vain 8 %.

Puumalan kunnanjohtaja Matias Hilden esittää kunnanhallituksen hyväksyttäväksi maanantain kokoukseen lausuntoa, jonka mukaan kunta pitää esitysluonnosta monella tapaa hyvänä ja perusteltuna. Hildenin mielestä Puumalalla on erittäin hyviä kokemuksia edellisestä tukiohjelmasta, jolloin kuntaan toteutettiin runkoverkkohanke kustannustehokkaasti.

 

Tukiohjelman avulla nopeita laajakaistayhteyksiä tulisi siksi suunnata erityisesti alueelle, jossa sille on myös kysyntää. Puumalan kunta haluaa korostaa sitä, että loma- asunnot ovat yksi tärkeä kohderyhmä, joiden saaminen valokuituverkon piiriin parantaa toteuttavien hankkeiden kustannustehokkuutta ja lisää operaattoreiden kiinnostusta.