Pidä huolta läheisistä

Arkistokuva Puumalan siltatornista.

Essoten koronalääkärit ja sosiaalityön ammattialaiset haastavat alueen asukkaat pitämään huolta läheisistään.

Viimeisen vuoden aikana on todettu selvästi enemmän itsemurhia kuin vuotta aiemmin.

-Psykiatrialla olemme nähneet käyntien hyökyaaltomaisen kasvun. Käyntimäärät lisääntyivät 23,7 prosenttia. Santeri Seppälä.

-Tämä tulee näkymään pitkään väestön psyykkisessä hyvinvoinnissa, terveydenhuollon järjestelmän kuormituksessa ja toki myös kustannuksissa, Seppälä arvioi.

Koronan vaikutukset näkyvät selvästi myös oppilas- ja opiskeluhuollossa, jossa kevään 2020 aikana erityisesti kuraattoreiden käyntimäärät lisääntyivät lähes 30 prosenttia.

-Asiakasmäärät ovat tämän jälkeen olleet jatkuvasti huomattavasti aikaisempaa korkeammalla tasolla, kertoo perhepalvelujen palvelupäällikkö Johanna Puhakka.

 

Lasten ja nuorten lisääntyviin masennusoireiden on Essotessa hankittu myös lisäosaamista. Talven aikana on koulutettu 25 opiskeluhuollon ammattilaista – terveydenhoitajia, kuraattoreita ja psykologeja – nuorten masennusoireiden varhaiseen interventioon.

-On erityisen tärkeää, että mielenterveysoireista lasta tai nuorta päästään auttamaan jo riittävän varhaisessa vaiheessa ja matalalla kynnyksellä, johon oppilas- ja opiskeluhuolto kokonaisuudessaan pystyy vastaamaan hyvin. Usein yhteydenotto omaan tuttuun kuraattoriin tai terveydenhoitajaan on hyvä ensikontakti, tähdentää perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Satu Auvinen.

Varhainen interpersonaalinen ohjanta soveltuu käytettäväksi perustasolla kouluympäristössä yläkouluikäisillä ja toisen asteen opinnoissa olevilla nuorilla. Koulutuksen on toteuttanut Kuopion yliopistollinen sairaala ja interventio on todettu kliinisesti vaikuttavaksi sekä tehokkaaksi.

Lue tämän viikon Puumala-lehdestä työpsykologi Susanna Kilpeläisen ajatuksia kontaktien puuttumisen heijastumisesta mielialaan.