Kouluissa vietetään Uutisten viikkoa 1.-5. helmikuuta

Uutismedian liitto (entinen Sanomalehtien Liitto) on tuottanut somekuvasarjan, joka herättelee ajatuksia siitä, miten voi välttää väärän tiedon leviämisen.

Ensi viikolla vietetään kouluissa valtakunnallista Uutisten viikkoa, jota kutsuttiin aiemmin Sanomalehtiviikoksi. Myös Sanomelehtien Liiton nimi on muuttunut Uutismediaksi. Yhtenä syynä on mediamurros sekä tuottaja- että käyttäjäpuolella. Nimi on haluttu päivittää vastaamaan viikon perimmäistä tarkoitusta, joka on tarkastella uutisia lasten ja nuorten silmin.

Koululaiset saavat helmikuun ensimmäisellä viikolla selattavakseen maksutta eri lehtitalojen tuottamia lehtiä opettajien ennakkotilausten mukaisesti. Myös paikallislehti Puumala-lehti on mukana kampanjassa ja tarjoaa yhtenäiskoululle nipun lehtiä. Toimitus tekee juttuja myös lasten kysymysten innoittamana jo toista vuotta peräkkäin. Osassa jutuista näkyvät lasten kysymysten lisäksi kysyjien kuvat ja nimet.

 

Vuoden 2021 Uutisten viikko haastaa torjumaan väärän tiedon leviämistä ja ottamaan selvää, mikä on totta. Viikon teema kannustaa Uutisten viikolla kaikkia keskusteluun luotettavan tiedon ja vastuullisen journalismin merkityksestä.

Lapsille ja nuorille on tärkeää tarjota monenlaista luettavaa ja mahdollisuus tutustua sanomalehtien sekä muiden medioiden tapaan tuottaa tietoa. Koulut ovat olleet hyviä yhteistyökumppaneita perinteisen sanomalehtiviikon järjestäjinä jo vuodesta 1995 alkaen. Tätä ennen jo 70-luvulla vietettiin yksittäisiä sanomalehtipäiviä.