Toimituksessa vierailleita päiväkodin lapsia kiinnosti sähköpoytä ja digilehti

Toimittaja Hanna-Mari Tyrväinen näyttää Puumalan päiväkodin lapsille kuvia hauskoilta juttukeikoilta.

Toimittaja Hanna-Mari Tyrväinen näyttää Puumalan päiväkodin lapsille kuvia hauskoilta juttukeikoilta.

Tiina Judén

PUUMALA-LEHDEN toimituksessa kävi tänään keskiviikkona pieniä vierailijoita. Puumalan päiväkodin neljä-viisivuotiaiden ryhmä tutustui toimittajan työhön ja toimitukseen työpaikkana.

Vierailut yrityksissä ja aikuisten työpaikoilla ovat osa varhaiskasvatuksen taidekasvatusta. Ensimmäinen Suomessa tehty varhaiskasvatustoiminnan sisällöllinen arviointi julkistettiin viime vuoden syyskuussa. Karvi-arvioinnissa heräsi huoli kuvataidekasvatuksen ja musiikkikasvatuksen toteutumisesta päiväkodeissa. Näiden toteutuminen on olennaisen tärkeää lapsen kehitykselle juuri varhaisvuosina.

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto on tuottanut Nyt on ilmaisun aika -oppaan.

LAPSET ovat tärkeitä oman kulttuurinsa ja taiteensa luojina. Siksi päiväkotiryhmä toi Puumala-lehteenkin tuliaisina omia piirroksiaan.

-Tuo on minun piirustukseni ja siinä on pyörivä sateenkaari, hihkaisee Anna-Sofia.

-Meillä on tavoitteena tehdä myös oma lehti lasten kanssa, kertoo päiväkodin johtaja Pirkko Nousiainen.

Nousiainen innostaa lapsia kysymään, miten lehtijuttuja tehdään ja pohtii samalla yhdessä lasten kanssa, että voisiko päiväkodin lehdessä olla myös satuja?

Lapsen kielen taidot ja sanallinen ilmaisu vahvistuvat, kun lapselle luetaan satuja ja lasten kirjallisuutta. Sensitiivisesti herkkä aikuinen reagoi lapsen sanallisiin ja äänellisiin ilmaisuihin rohkaisevasti ja niitä jatkaen. Varhaiskasvatuksen opettajille on koottu opas ”Nyt on ilmaisun aika”, josta löytyy paljon hyviä vinkkejä leikkiin ja monipuolisiin oppimisympäristöihin.

 

TOIMITUKSESSA lapsia kiinnosti kovasti toimittajan nouseva ja laskeva sähköpöytä sekä digilehti, jota pääsi kääntelemään klikkailemalla.

Digilehden sivujen kääntämiseen odotettiin vuoroa, kunnes joku huomasi, että lehdessä on kuva heidän, jos toisenkin perheen vauvasta.

-Hei tuolla kuvassa on meidän vauva, huomasi Jami Sipiläinen.

Toimittajan juttukeikkatarinoista mielenkiintoa herättivät kuumailmapalloaihe, suloiset lehmät sekä lampaat, jotka meinasivat syödä toimittajan muistiinpanovälineet.