Lumikuorman painosta sähkölinjoille taipuvat puut aiheuttavat sähkökatkoksia

Viime sunnuntaina sähkölinjalle kallistunut puu Luukkolassa. Lumisateet ja sään lauhtuminen voi lisätä uusien linjoille kaatuvien puiden määrää ja tuhoja muuallakin metsissä. Kuva: Olavi Kietäväinen.

Järvi-Suomen Energian sähkönjakelun häiriökartan mukaan Puumalassa on tällä hetkellä 250 vika- ja työkeskeytysten piirissä olevaa asiakasta.

Sään lauhtuminen ja ennustettu lumisade lisäävät puissa olevaa lumikuormaa entisestään ja lumen paino kasvaa. Loppuviikon aikana on syytä varautua eripituisiin sähkökatkoihin.

Linjojen varsilta on raivattu lukuisia nuoria puita ja lumikuorma on kertynyt nyt isoihin tukkipuihin. Puiden latvat katkeilevat massan painosta, aiheuttaen vaaratilanteita ja keskeytyksiä sähkönjakeluun

Järvi-Suomen Energia on nostanut valmiustason tehostetulle tasolle eli työvoimaa ja raivauskalustoa on normaalia enemmän käytössä. Kolme helikopteria on raivaus- ja partiointitehtävissä ja ne lentävät sään niin salliessa.

Sähköverkkojen raivaustyö on puiden painon vuoksi riskialtista, joten raivaukset keskitetään pääsääntöisesti päiväsaikaan. Päivällä raivaus on turvallisempaa, nopeampaa sekä tehokkaampaa.

Teiden pitäminen ajokuntoisina on tärkeää. Näin avunsaanti esimerkiksi onnettomuustilanteissa on nopeampaa ja eteneminen vikakohteisiin on sujuvampaa. Tämä edesauttaa myös sähköjen nopeampaa palautumista.

Linjoilla olevia puita ei saa missään tapauksessa itse poistaa linjoilta eikä mahdollisiin maassa oleviin johtoihin saa koskea sähköiskun vaaran takia.

Järvi-Suomen Energian vikapalveluun 0800 90440 kannattaa soittaa, jos tietää vian aiheuttajan, kuten sähkölinjaan päin kallellaan oleva puu. Vianaiheuttajan sijainnin voi ilmoittaa myös vikailmoituslomakkeella. Sähkön jakelun palautumisen kannalta on ensisijaisen tärkeää, että tieto vian aiheuttajista ja sijainnista saadaan kirjattua ja välitettyä maastoon.