PopUp-ideariihessä pohdittiin tulevaisuutta

28.9.2017
Kunnan järjestämässä PopUp -tilaisuudessa maanantaina käytiin vireää keskustelua kunnan nykytilasta ja kehittämisestä.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Kautonen totesi, että kunnan tavoitteena on määrätietoinen johtaminen talouden sallimissa raameissa.
-Soudetaan yhdessä päämäärätietoisesti ja pidetään huolta, että kaikki pysyvät veneessä mukana.

Kunnanhallituksen ja -valtuuston jäsen Laura Pitkonen esitteli tilaisuuden kolme tehtävärastia.
Lue tarkemmin tämän viikon Puumala-lehdestä, millaisia asioita tilaisuudessa nousi esille.