Viikon 14 luontoääni Yleisradiossa: Kiuru isoilla pelloilla

6.4.2017

Perinteinen kevään merkki kiuru kuuluu niihin peltolintuihin, jotka ovat kärsineet viljelymenetelmien muutoksista. Keväinen livertäjä viihtyy yli kymmenen hehtaarin pelloilla, mutta koko ei yksin riitä.

Kiurun pesinnän onnistuminen riippuu pitkälti siitä, kuinka suojaisan pesän se saa rakennettua. Keväällä muokatut ja vailla kasvillisuutta olevat pellot altistavat kiurun pesän pedoille, kun taas nurmet, kesannot ja syysviljojen oraat antavat sille suojaa.

Salaojitus on vienyt kiurulta suojaiset pientareet.

Elinympäristön köyhtymisestä huolimatta kiuruja pesii Suomessa satoja tuhansia pareja. Runsain kanta pesii Lounais-Suomessa ja sieltä kiurut harvenevat pohjoiseen päin.

Puumalan harvahko kiurukanta on keskittynyt muutamalle suurimmalle pellolle. Pesintä on todettu muiden muassa Sepänkylässä.

Ensimmäiset kiurut ovat vahvoilla parhaiden reviirien valloituksessa. Puumalaan kiuru ehtii yleensä huhtikuussa ja näyttäytyy peltopälvillä.

Markku Paakkinen