Valtuusto hyväksyi veroprosentit

Valtuusto hyväksyi verotaksat ensi vuodelle kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Kunnallisveroprosentti on 20,50, mikä on sama tänäkin vuonna. Prosentti on hieman pienempi kuin Etelä-Savon kunnissa keskimäärin (20,61).
Myös kiinteistöveroprosentit säilyvät tämän vuoden tasolla.