Tiina Judén


Tiekartta näyttää elämmekö suvanto- vai kiihtymisvaihetta

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tämänpäiväinen tiedotustilaisuus medialle oli kylmää vettä kysymykselle, elämmekö Suomessa tautitilanteen osalta suvantovaihetta vai kiihtymisvaihetta.

Alueellinen tilanne voi nopeastikin huonontua ja jos näyttää siltä, että jonkun maakunnan alueella tilanne heikkenee, siihen pitää reakoida nopeasti. Essoten alueelta löytyi jälleen eilen positiivinen Covid-19 näyte. Virukselle altistuneita on useita kymmeniä henkilöitä ja Essotesta on oltu heihin yhteydessä.

Koko Suomessa tilanne tartuntojen osalta on nyt noin 20 tapausta päivässä. Tanskassa sama luku on 50-100 välillä per päivä. Muissa EU-maissa tilanne on pahempi. Ruotsissa eri alueilla on suurta vaihtelua.

Tartuttavuusarvo on tilastojen mukaan 1,3 100 000 henkilöä kohti. Tilastollinen epävarmuus näkyy jo ja viikoittainen testausten määrä on kasvanut reilusti.

Minun näkökulmastani huolestuttavinta on se, että tartuntojen ikäjakauma on selkeästi muuttumassa, suuri osa tartunnoista on todettu nyt alle 30-vuotiailla.

Suhteelliset muutokset eroavat toki alueellisesti. Nuoret ovat saaneet tartuntoja usein aikuisen kautta. Nuorten kokoontumisten kautta on löytynyt myös tartuntaketjuja. Yökerhot ovat vasta hiljattain avautuneet ja niiden vaikutus nähdään varmaan lähiaikoina.

 

Altistuneiden määrät ovat kesän lopussa suurempia ja on puhuttu joukkoaltistumisista. Meidän pitää keväältä muistaa tämän taudin salakavaluus ja se, että emme tiedä, kuka meistä on altis sairastumaan Covid 19-virukseen vakavasti.

Nopeat muutokset ovat nyt mahdollisia ja THL ja mallinnusryhmä puhuu tiekartasta, joka pyritään julkaisemaan ensi viikolla. Tiekartta tulee näyttämään, missä alueilla on aihetta ryhtyä selvästi tehokkaampiin paikallisiin toimenpiteisiin. Silloin voivat tulla kysymykseen myös valtakunnalliset toimenpiteet.

Tiekartta pitää sisällään myös kasvomaskin käyttöön liittyviä asioita. Tuleeko maski tarpeelliseksi tietyissä sairaanhoitopiireissä? Viisas on näissä asioissa visionääri ja ennakoi asioita maalaisjärjellä. On selvää, että on uhkapaikkoja, joissa turvavälejä ei voida noudattaa. Tällaisissa tilanteissa maskin käyttö on ehdottomasti viisasta. Puumala-lehti on antanut toimittajilleen suosituksen käyttää kasvosuojia Siltakemmakoilla ja tarvittaessa kaikissa tilanteissa, joissa kokee sen tarpeelliseksi.

Seuraavat kaksi viikkoa näyttävät onko toinen aalto käynnistynyt. Jonkinlainen seuraava vaihe kuitenkin on meneillään.

Nyt näyttää siltä, että etätyötä olisi hyvä vielä jatkaa tai tehdä ainakin osittain ja vuorotellen, jos se on suinkin mahdollista.

Testauskapasiteetti Suomessa on nyt 13 000 per päivä. Sitä pitää edelleen kasvattaa. Nyt testejä tehdään noin 4000-5000 päivässä.

Vähäisilläkin oireilla pitää hakeutua testiin ja kynnystä testeihin pääsyyn pitää madaltaa. Testiin pitäisi päästä viikonloppunakin, muuten sairastunut ehtii altistaa enemmän henkilöitä.