Tuomiokapituli teki aloitteen Puumalan seurakunnan lakkauttamisesta ja liittämisestä Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan vuoden 2023 alusta

Puumalan seurakunnan luottamushenkilöitä ja virkamiehiä keskustelemassa seurakunnan tulevaisuudesta Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulissa piispa Seppo Häkkisen kutsumina lokakuussa 2020.

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli teki tiistaisessa istunnossaan aloitteen Puumalan seurakunnan lakkauttamiseksi ja liittämiseksi Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan 1.1.2023 lukien.

Samalla se päätti myös Sulkavan seurakunnan lakkauttamisesta ja liittämisestä Savonlinnan seurakuntaan vuoden 2023 alusta.

Tuomiokapituli päätti, ettei se ryhdy toimenpiteisiin seurakuntajaon muuttamiseksi Juvan seurakunnan osalta.

Aloitteen seurakuntajaon muuttamiseksi voi tehdä seurakunnan kirkkovaltuusto tai kunkin seurakunnan seurakuntaneuvosto sekä tuomiokapituli tai piispa. Lopullisesti asiasta päättää
kirkkohallitus.

Tuomiokapitulin käsityksen mukaan Puumalan ja Sulkavan seurakuntien on hyvin vaikea jatkaa itsenäisinä seurakuntina. Erityisesti jäsenmäärän väheneminen ja heikot taloudelliset resurssit vaarantavat seurakuntien tehtävän toteutumisen. Jäsenmäärän lasku vaikeuttaa myös henkilöstön rekrytointia ja palkkaamista.

 

Piispa Seppo Häkkinen kävi tänään keskiviikkona keskustelemassa seurakuntalaisten kanssa Puumalan kirkossa ja vastaamassa seurakuntalaisia askarruttaviin kysymyksiin. Piispalle oli saanut lähettää kysymyksiä etukäteen. Keskustelutilaisuus järjestettiin kuitenkin vasta tuomiokapitulin istunnon jälkeisenä päivänä.

Tuomiokapitulin tiedotteen mukaan Puumalan seurakunnassa maksuvalmius on ollut useita vuosia alle 60 päivää. Puumalan ja Sulkavan seurakunnissa vuosikate on ollut kahtena tai useampana vuotena negatiivinen ilman Kirkon keskusrahaston avustuksia. Puumalassa henkilöstökulut suhteessa verotuloihin ovat olleet hyvin korkeat (95-97 %) ja viime vuosina ne ovat kasvaneet. Puumalan seurakunnan vuosikate ei ole kahtena viime vuotena riittänyt kattamaan poistoja.

Tuomiokapitulin käsityksen mukaan Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnalla on toiminnallisen ja hallinnollisen rakenteensa sekä taloutensa puolesta hyvät edellytykset rakennemuutoksen
toteuttamiseen Puumalan seurakunnan kanssa. Tuomiokirkkoseurakunnalla on kokemusta ja osaamista vuonna 2013 voimaan tulleesta, hyvin toteutetusta laajasta rakennemuutosprosessista. Alueseurakuntarakenne mahdollistaisi Puumalan liittymisen yhdeksi Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan alueseurakunnaksi.

Seurakuntaliitoksilla pyritään turvaamaan seurakunnan ydintehtävien ja seurakuntaelämän jatkuvuus Puumalan ja Sulkavan seurakuntien alueilla. Suuremmat yksiköt tuovat tuomiokapitulin mukaan laajemman henkilöstöresurssin kautta varmuutta ja turvaa seurakuntatoiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi yhdistäminen suurempaan seurakuntaan tuo Puumalan ja Sulkavan seurakuntien käyttöön lisää asiantuntemusta niin seurakuntatyön eri osa-alueille kuin myös kiinteistö- ja hallintosektoreille. Samalla hallintokulut vähenevät nykyisestä.

Tuomiokapitulin aloitteista pyydetään seurakunnilta lausunnot 1.10.2021 mennessä. Saatujen lausuntojen jälkeen tuomiokapituli päättää aloitteiden lähettämisestä kirkkohallituksen päätettäviksi.