Pistohiekan maanrakennustöihin yli 100 000 euron lisäkustannukset

Pistohiekan infrarakentamisen edistyessä on eteen tullut läntisten ja itäisten alueiden välissä olevan kosteikkoalueen kantavuusongelmien ratkaiseminen.
Maaperä on noin 60 metrin matkalta​ höttöistä mutaa ja turvemaata. Rakenne on hyvin heikosti kantavaa,​ joten tien ja vesi-​ ja viemärijärjestelmän onnistuneen toteutuksen vuoksi alueen rakentaminen vaatii mittavia massanvaihtoja. Syvimmillään täyttö ulottuu lähes viiden metrin syvyyteen maanpinnasta.

Kyseiselle tiealueelle ja lähelle tulevan puhdistamon kohdalle täytyy massoja vaihtaa yhteensä noin 2900 kuutiota. Urakoitsija on jättänyt massanvaihdosta lisä-​ ja muutostyölaskelman hinnaltaan 81 205 euroa. Suurin osa kustannuksista eli noin 55 000 euroa​ muodostuu louheesta. Louheen määrä ja siten myös kustannukset voivat pienentyä mikäli alueelta kaivettua hiekkaa riittää käytettäväksi louheen lisänä täytöissä.

Työ-​ ja materiaalikustannukset perustuvat urakkatarjouksessa jätettyihin yksikköhintoihin. Rakentamisen aikana on myös huomattu,​ että maaperä on routivaa ja savista moreenia tietyllä paaluvälillä​. Näiltä osin rakennetta on paksunnettava metriin käyttämällä alueen hienoa hiekkaa suodatinkerroksena. Rakenne on myös salaojitettava ja purettava maastoon kahdessa eri pisteessä huomioiden vajovesien viettosuunta ja maastonmuodot. Tämän lisä-​ ja muutostyön hinta on 19 392 euroa.

Pistohiekan matkailualueen katujen ja kunnallistekniikan maarakennustöiden ensimmäisen vaiheen toteuttamiseen on varattu vuosille 2020 ja 2021 yhteensä 500 000 euroa. Maanrakennustöiden urakkahinta oli 274 900 euroa. Tekninen lautakunta hyväksyi lisä-​ ja muutostyölaskelmien mukaiset lisäkustannukset,​ jotka ovat yhteensä 100 597 euroa.

Paavo Kyhyräinen jätti asiasta eriävän mielipiteen, mutta sitä ei kannatettu.

-Ihmettelen, miten alueen kenties ainut kosteikko osuu juuri tienpohjan kohdalle. Kyllähän se sadalla tonnilla täyttyy, kommentoi Kyhyräinen.