Tuomiokapituli haluaa selvittää uudelleen Puumalan, Sulkavan ja Juvan seurakuntajakoa

Puumalan kirkon kattoremontti alkaa 5. kesäkuuta.

Tuomiokapituli on määrännyt tänään istunnossaan Sami Lahtiluoman tutkimaan Juvan, Puumalan ja Sulkavan seurakuntajaon muutosta ja tekemään siitä ehdotuksen 31.toukokuuta 2021 mennessä. Selvityksessä on otettava huomioon Puumalan ja Sulkavan osalta myös muut vaihtoehdot kuin näiden kolmen seurakunnan liitos.

Juvan, Puumalan ja Sulkavan seurakunnat päättivät loppuvuodesta 2019 selvittää yhteistyössä seurakuntajaon muuttamista. Selvityksen teki Kirkkopalvelujen kehittämiskonsultti, KTM SamiLahtiluoma. Kirkkovaltuustot käsittelivät selvitystä kesäkuussa 2020. Lahtiluoman esitys seurakuntaliitoksesta ei edennyt. Ainoastaan Sulkavan seurakunta kannatti sitä, sekin ehdollisena, että Juvan ja Puumalan seurakunnat kannattavat aloitetta seurakuntajaon muuttamisesta.

 

Tuomiokapitulin on tiedotteensa mukaan ryhdyttävä valmistelemaan seurakuntajaon muutosta, mikäli toimintaan, hallintoon tai talouteen liittyvä puuttumiskynnys ylittyy seurakunnan kohdalla. Tuomiokapitulin on arvioitava sitä, pystyykö seurakunta hoitamaan perustehtävänsä, selviytymään velvoitteistaan ja onko seurakunnalla tätä varten riittävä henkilöstö.

Tuomiokapitulin mielestä seurakuntaelämän turvaamiseksi Puumalan ja Sulkavan seurakunnissa on vaikea nähdä muita keinoja kuin seurakuntaliitos.

Taustalla ovat pitkään kestänyt jäsenmäärän väheneminen ja talouden kiristyminen. Samat ongelmat näkyvät myös Juvan seurakunnassa, vaikka sillä ei olekaan välittömiä tarpeita liitokseen. Tuomiokapitulin on arvioitava tilannetta koko kirkon työn näkökulmasta pidemmällä aikavälillä ja ryhdyttävä tarvittaessa toimiin seurakuntaelämän turvaamiseksi. Tämän vuoksi tuomiokapituli päätti jatkoselvityksestä ja määräsi selvitysmiehen hoitamaan asiaa.