Kirkkoherra on eronnut virastaan eläkkeelle siirtymisen vuoksi

Vasemmalta kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Minna Korhonen, kirkkoherra Helena Castrén, dekaani Anna-Kaisa Inkala, lakimies Jyri Kleimola, piispa Seppo Häkkinen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Hanne Keijonen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Anne Kietäväinen ja talouspäällikkö Unto Pasanen.

Laitetaanko kirkkoherran virka auki vai jatkuvatko yhteistyökeskustelut?

Kirkkoherra Helena Castrén on irtisanoutunut virastaan 1.9.2021 lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Tuomiokapitulin käytännön mukaan virkaa ei julisteta haettavaksi automaattisesti, vaan tuomiokapituli selvittää yhdessä seurakunnan johdon kanssa Puumalan seurakunnan tulevaisuuden edellytyksiä ja eri vaihtoehtoja.

Vastikään viroistaan ovat irtisanoutuneet myös yhdeksän vuotta kanttorina toiminut Marja Ainali ja seurakuntapastorin virassa yli kuusi vuotta toiminut ja viimeiset kaksi vuotta virkavapaalla ollut Raija Henttonen, joka aloittaa Parikkalan seurakunnan kirkkoherrana joulukuussa.

-Seurakunnan työntekijän tärkein työväline on oma persoona. Siten erityisesti Puumalan kokoisessa seurakunnassa useamman työntekijän lähteminen pois merkitsee suurta muutosta myös seurakuntaelämään, sanoo Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen.

Piispa oli kutsunut Puumalan seurakunnan johtavat luottamushenkilöt ja viranhaltijat neuvotteluihin Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituliin viime perjantaina. Mitä seurakunnan johtavien viranhaltijoiden keskustelu piispan kanssa tuomiokapitulissa tarkoittaa ja mitä se pääpiirteittäin piti sisällään?

 

Lue lisää tänään ilmestyneestä Puumala-lehdestä!