Kiehtova alkulintu kaipaa pesimärauhaa

Kaakkurin syvä uima-asento kertoo, että lintu elää vedessä ja veden antimista.

Viikon 29 luontoääni Yleisradiossa.

Puumalassa pesii vuoteen 2010 ulottuneen lintuatlastutkimuksen mukaan muutamia kaakkuripareja. Lajista on myös tuoreempia kesähavaintoja, joten kanta on vakaa.

Kuikkalintuihin kuuluva kaakkuri poikkeaa pesimistavoiltaan täydellisesti kuikasta, joka pesii ruoka-aittansa, järven äärellä. Kaakkuri sen sijaan piilottaa pesänsä suolammelle, jolla ei juuri ole kalaa poikasille. Niinpä emojen pitää tehdä pitkiäkin kalastusmatkoja suuremmille järville poikasille ruokaa hankkiakseen.

Kuikka on pystynyt melko hyvin sopeutumaan mökkiasutukseen, mutta alkukantaisena lintuna pidetty kaakkuri ei kestä häirintää pesimälammellaan. Pesää uhkaavat monet vaarat, jos emo hätistetään pois.

Kaakkurin pesintöjä on edistetty rakentamalla lauttoja, joilla pesät ovat paremmassa turvassa kuin suomättäällä.

Kaakkurin maksimipoikasmäärä on kaksi. Kun nuoret linnut ovat kasvaneet lentokykyisiksi, seuraa niiden elämän ensimmäinen nousustartti. Se on tarkkaa hommaa, sillä kaakkuri vaatii koko lammen mittaisen kiitoradan.

Markku Paakkinen