Iso ympäristöongelma lojuu Lietveden sillan alla

Hylätty proomu askarruttaa puumalalaisia. Kuka hylkäsi romualuksen? Kuva Henrik Lindblom.

Tiina Judén

PUUMALAN kauneimmalla paikalla Lietveden sillan alla lojuu vanha lahoamispisteessä oleva proomu. Se on täynnä romua ja horsmaa. Lähistön mökkiläiset ja maanomistajat pelkäävät laivalla vilistävän jopa rottia.

Vanhassa lossinhoitajan talossa asuva Henrik Lindblom on huolissaan ympäristöstä. Kyseessä on hänen mielestään ympäristörikos, jonka tekijä on poistunut paikalta.

-Heinäkuussa kolme miestä toivat kyseisen romualuksen tuohon Väyläviraston ranta-alueelle Buster-veneellä ja jättivät sen siihen, Lindblom kertoo.

MIEHET poistuivat nopeasti paikalta ja sen koommin heitä ei ole näkynyt. Alus sen sijaan lojuu paikallaan ja on vaarassa upota pohjaan Lietveden pohjoisrannalla.

-Soitin jo elokuun viimeisenä päivänä kunnan ympäristösihteeri Timo Hämäläiselle, mutta hän levitteli käsiään, kun ei tiennyt kenelle alus kuuluu, Lindblom ihmettelee.

Lindblomin mukaan halvin ja nopein ratkaisu olisi ollut vetää 20 metriä pitkä alus vastarannalla olevan veneenlaskupaikan liuskalta maihin, jotta asian ratkaiseminen ei olisi ollut riski ympäristölle. Nyt asialle ei kuitenkaan ole tehty mitään.

-Olen laittanut asian esille myös Puskaradio Puumalan Facebookkiin heinäkuussa ja nyt muutama päivä sitten uudestaan, Lindblom kertoo.

PUSKARADIO Puumalan kommentointimahdollisuus on nyt suljettu ylläpitäjän toimesta. Ylläpitäjänä on kunnanvaltuutettu Antti Kasanen.

-Suljin keskustelun, koska siellä haukuttiin kunnan viranomaisia, jotka eivät ole Facebookissa eivätkä näin ollen pääse kommentoimaan keskustelua, Kasanen kertoo.

-Asiaa oli tosiaan kommentoitu ja vastasin Facebookin viestiketjuun, että asia kuuluu teknisen lautakunnan alaisuuteen. Siihen joku kirjoitti, että eihän tässä kunnassa tiedä, mitä tapahtuu, eikä tiedä edes kuka tätä johtaa, Lindblom paljastaa suljettua keskustelua.

SUOMEN ympäristökeskuksen mukaan romualukset ovat todellinen ja haastava ympäristöongelma. Kunnan viranomaisten ratkaistavaksi jää, miten kussakin tapauksessa tulisi hallinnollisesti menetellä ja mitä hallinnollisia keinoja tilanteessa voi käyttää.

Pienemmissä kunnissa, kuten Puumala, ympäristöviranomaisilla ei välttämättä ole taloudellisia ja tiedollisia resursseja selvittää asiaa tarpeeksi ja tällöin myös virheelliset menettelyt ovat mahdollisia.

Alueellisten ympäristökeskusten roolina on ollut lähinnä neuvojen antaminen. Tässä tapauksessa hylätty romualus on Pohjois-Savon Ely-keskuksen hallinnoimalla Väyläviraston alueella.

Puumalan ympäristösihteeri Timo Hämäläinen oli Lindblomin yhteydenoton jälkeen yhteydessä sekä poliisiin, että Pohjois-Savon Ely-keskuksen tieasioista silloin vastaavaan Martti Hämäläiseen. Hämäläinen oli tuolloin vastannut, että alus on tuotu heidän alueelleen luvatta.

POLIISILAKIMIES Ilkka Jukarainen kertoi jutelleensa ympäristösihteeri Hämäläisen kanssa sivumennen asiasta.

-Viranomainen voi tehdä rikosilmoituksen asiasta, jotta selviää esitutkintakynnys, pitääkö poliisi tätä ympäristörikoksena vai ei. En ota kantaa onko kyseessä ympäristörikos, mutta se voi olla. Asia kuuluu kuitenkin selvittää, Ilkka Jukarainen vastaa.

Asiasta ei ole tehty poliisille rikosilmoitusta.

Hämäläinen kertoi, että ei ole itse käynyt tutkimassa alusta, sillä ei ole nähnyt aluksen lojumisessa välitöntä vaaraa ympäristölle. Lehden yhteydenoton jälkeen hän päätti kuitenkin lähteä tutkimaan asiaa.

HENRIK Lindblom ihmettelee, miten on mahdollista, että viranomaiset eivät olisi pystyneet jäljittämään tuon kokoista alusta.

-Jostain lähiseudultahan se on häipynyt, Linblom ärähtää.

Nyt hylätty proomu on huomattavasti syvemmällä, kuin heinäkuussa ja kallellaan ulospäin. Romualus on todennäköisesti pohjassa kiinni. Kannella on vaahtosammuttimia, muoviletkuja ja huonekaluja.

-Jätelaki sanoo, että asian korjaaminen kuuluu sille, joka on romualuksen hylännyt. Jos henkilöä tai henkilöitä ei löydetä, niin vastuussa on maanomistaja. Jos vastuusta koituva hinta on kohtuuton, voi Ely-keskus määrätä kunnan vastaamaan asiasta, kertoo Timo Hämäläinen.

MIKÄLI kunta on laiminlyömässä velvollisuuttaan tai vastuutaan romualusasiassa tai toivoo valtion osallistuvan kustannuksiin, on alueellinen ympäristöviranomainen yleensä osallistunut vastaavanlaisen ongelman hallinnolliseen ratkaisemiseen.

Nyt kyseessä on Väyläviraston alue. Herääkin kysymys ovatko veneen hylänneet henkilöt tienneet tarkasti, että romu kannattaa kiinnittää nimenomaan valtion omistamalle vesialueelle?

-Vastuu romualuksen poistamisesta on todennäköisesti Väylävirastolla, jos omistajaa ei saada vastuuseen. Voin selvittää väylävirastolta henkilöä, joka mahdollisesti hallinnoi maa-alueita. Velvollisuutta aluksen poistamiseen ei ole, ennen kuin joku eli tässä tapauksessa kunta tekee hallintapakko-menettelyn kiinteistön siivoamisesta, kommentoi Jyrki Hämäläinen Pohjois-Savon Ely-keskuksesta.

JYRKI Hämäläinen lisää, että ensisijaisessa vastuussa on Väylävirasto, mutta kunnalla on aina toimivaltaa, jos aluksesta tulee päästöjä, kuten öljyä tai polttoainetta. Silloin pitää kutsua pelastuslaitos torjumaan.

 -Myös roskaantumisasiassa kunta voi hallintapakolla poistattaa aluksen. Kustannukset jäävät tällöin kunnalle, Hämäläinen toteaa.

Puumala-lehti seuraa tilannetta. Lue päivitetty juttu lisäkuvineen ensi viikon Puumala-lehdestä!

Comments are closed.