Puumalassa ei ainakaan vielä sähkökatkoja

1.1.2019

Järvi-Suomen Energia nosti valmiustilan tehostetulle tasolle. Sää haastaa viankorjauksen tänään uudenvuodenpäivänä ja huomenna keskiviikkona.

Järvi-Suomen Energian jakelualueelle on syntynyt keskijänniteverkon vikoja tähän mennessä noin 20 kappaletta ja keskijänniteverkossa sähköttömien asiakkaiden määrä on noussut noin 2 000 asiakkaaseen. Lisäksi lyhyitä, ohimeneviä keskeytyksiä on ollut noin 40.

Puumalassa ongelmia ei tällä hetkellä ainakaan pitäisi olla.

Runsas lumentulo jatkuu edelleen ja tuulet voimistuvat keskiviikon vastaisena yönä.

Keskiviikon vastaiselle aamuyölle ennustetaan voimakkaita tuulenpuuskia, joten Järvi-Suomen Energia on nostanut valmiustilansa oranssille eli tehostetulle tasolle. Varautuminen tulevaan jatkuu.

Pelastuslaitoksen kanssa energiayhtiö on käynyt keskustelua kokonaistilanteesta, ja yhteisellä näkemyksellä varmistellaan toiminnan sujuvuutta niin, että yhteiskunnan toimivuuden kannalta tärkeät toimijat voivat olla yhteistoimin tukemassa eri osapuolten selviytymistä talvimyrskystä ja sen vaikutuksista.

Vika-alueet sijoittuvat tällä hetkellä Järvi-Suomen Energian läntiselle osalle. Runsas lumentulo hidastaa vikakohteelta toiselle siirtymistä. Keliolosuhteet ovat haastavat viankorjaukselle.

Tällä hetkellä (1.1. kello 14) yhtiön keskijänniteverkossa on noin 2 058 sähkötöntä asiakasta ja valtakunnallinen sähkökatkokartta antaa lukeman noin 6 200 sähkötöntä asiakasta.

Järvi-Suomen Energian vikapalvelunumeroon 0800 90440 kannattaa soittaa vain, jos tietää vian aiheuttajan, kuten sähkölinjaan nojaavan puun. Vianaiheuttajan sijainnin voi ilmoittaa myös vikailmoituslomakkeella. Sähkönjakelun palautumisen kannalta on ensisijaisen tärkeää, että yhtiö saa kirjattua ja välitettyä maastoon tiedon vian aiheuttajista ja sijainnista.

Puita ei saa missään tapauksessa itse poistaa linjoilta omatoimisesti eikä mahdollisiin maassa oleviin johtoihin saa koskea sähköiskun vaaran takia.

Keskijänniteverkon tilaa voit seurata Järvi-Suomen Energian häiriökartalta.

Kari Kauppinen