Niittytalkoissa heiluivat viikatteet ja heinät saivat kyytiä

9.8.2017
Liehtalanniemen museotilan eilisissä maisemanhoitotalkoissa viikatteet heiluivat ja heinät saivat kyytiä. Tavoitteena oli niittää avoimena pidettävän alueen heinikko, jota lampaat eivät olleet ehtineet tai pystyneet pitämään kurissa. Alueella oli jo umpeenkasvun merkkejä. Pajukot raivattiin kunnan toimesta keväällä ja nyt niitettiin. Jatkossa koko aluetta on tarkoitus pitää avoimena laiduntamalla.

Liehtalanniemi on elävä museotila, esimerkiksi ympäristönhoitotöitä tehdään perinteisillä työkaluilla ja menetelmillä.

Liehtalanniemen museotila oli aikoinaan sitä avattaessa ensimmäinen Suomessa sijaitseva toiminnallinen museo laatuaan. Paikka on ollut asuttu vuodesta 1899, ja tilan rakennukset ovat peräisin 1800- ja 1900-lukujen vaihteesta. Liehtalanniemi kunnostettiin museoksi ja sen yhteyteen perustettiin 22 hehtaarin suuruinen luonnonsuojelualue 1980-luvun alussa.

Museotila pyritään säilyttämään korkeatasoisena luonnon- ja kulttuurinsuojelukohteena, joka toimii havainnollisena näytteenä vuosisadan alussa vallinneesta savolaisesta pienviljely- ja kalastustilan elämänmuodosta.

Niittytalkoot järjesti Kynä-hanke (Kulttuuriympäristö näkyväksi -hanke). Talkoiden tavoitteena oli lisätä yleistä tietoutta ja innostusta kulttuuriympäristön hoitamiseksi. Hanke toimii Etelä-Savon ja Keski-Suomen alueilla.

Yläkuva: Sirpa Peltonen. Kuvassa Eeva Puustjärvi.

Kuva alla: Jutta Juurinen. Lisäkäsiä talkoisiin saatiin Mikkelin Suonsaaren vastaanottokeskuksen asukkailta.

Tietoa Liehtalanniemen museotilasta >>