Yhden kerroksen väkeä

6.4.2017
Saamme tulevana lauantaina paikkakunnallemme yhden uuden mieluisan huomionosoituksen. Vapaa-ajan asukkaamme Niina Lahtinen ja Aku Hirviniemi vastaanottavat tuolloin Vapaa-ajan asukkaiden liiton, Saaristoasiain neuvottelukunnan ja Messukeskuksen myöntämän ”Vuoden mökkiläinen” -tittelin. Omasta mielestäni huomionosoitus on ansaittu: tuohan pariskunta Puumalaa esille paljon, ehkä jopa paremmin kuin kotikaupunkiansa Riihimäkeä. Samalla tavalla kuka tahansa meistä voi omalla toiminnallaan edistää myönteistä Puumala-kuvaa.

Vapaa-ajan asukkaiden merkitys kasvaa koko maassa edelleen, ei vähiten Puumalassa. Kuntaministeri Anu Vehviläinen ilmoitti vastikään käynnistävänsä selvityksen niin sanotusta kaksoiskuntalaisuudesta, jossa nykyiset kotikuntaan liittyvät oikeudet ja velvollisuudet päivitettäisiin paremmin nykyaikaan sopiviksi. Kysehän ei suinkaan ole vain vapaa-ajan asumisesta, vaan myös työmarkkinoiden ja perhesuhteiden muuttumisesta. Nykyjärjestelmämme kun on, jos ei kuninkaan-, niin ainakin tsaarinaikainen.

Jo nyt vapaa-ajan asukkaat maksavat kiinteistöverojen muodossa oman osansa mökkikuntien julkisen palvelujen käytöstä, eikä tämä osuus ole viime vuosina suinkaan pienentynyt. Toisaalta samaan aikaan myös palvelujen vapaa käyttö on lisääntynyt selvästi, jolloin kotikunnan merkitys on vastaavasti pienentynyt.
Viimeksi viime syksynä korkein hallinto-oikeus linjasi, etteivät kunnat saisi periä venepaikoista eri maksua vakituisilta asukkailta ja muilta palvelun käyttäjiltä. Myös Puumalalle tämä tarkoittaa hinnoittelun tarkistamista. Mielestäni tämä on hyvä asia, onhan jo yksi linjauksemme ollut, että palvelut ovat yhdenvertaisesti vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden saatavilla.

Matias Hilden