Elinkeinoelämän asiantuntija on tyytyväinen Puumalaan

Hannu Koponen on tyytyväinen ensimmäiseen vuosineljännekseen kunnan elinkeinoelämän
asiantuntijana. Yrittäjät ovat olleet häneen ahkerasti yhteydessä, mutta kalenterissa on tilaa uusille keskusteluille. Koposesta yrittäjä saa myös keskustelukumppanin, tukea.
Lue lisää Puumala-lehdestä, muun muassa siitä, miten Koponen markkinoi Puumalaa sosiaalisessa mediassa.