Seurakuntavaalien ylivoimaista voittajaa ei valittu päätöksenteon ytimeen

Kirkkovaltuusto teki henkilövalinnat varsin tiukkojen ennakkokeskustelujen jälkeen. Itse kokouksessa valinnat olivat niin sanotusti ilmoitusasioita.

10.1.2019

Seurakuntavaaleissa historiallisen suuren henkilökohtaisen äänimäärän saanut Laura Pitkonen (SDP:n ryhmä) sai kolmen ryhmän neuvotteluissa kirkkoneuvoston varajäsenen paikan.

Vaalit voittanut Yhteinen seurakuntamme -lista sai kirkkovaltuuston sekä kirkkoneuvoston puheenjohtajan paikat. Puheenjohtajana neuvostossa toimii kirkkoherra Helena Castrén.

Kirkkoneuvoston viisi muuta paikkaa menivät Yhteinen seurakuntamme -listalle (3 paikkaa) ja keskustan ryhmälle (2 paikkaa). Varajäsenet ovat samassa suhteessa, paitsi Pitkonen valittiin siis varalle, Yhteinen seurakuntamme -listan Paavo Immosen varajäseneksi.

Kirkkovaltuustossa on viisitoista edustajaa. Heistä Yhteinen seurakuntamme -listan edustajia on kahdeksan ja keskustan edustajia kuusi. Laura Pitkonen oli vaaleissa ainoa ehdokas sosialidemokraattien listalla.

Vaaleissa Yhteinen seurakuntamme -lista sai 304 ääntä, keskustan ryhmä 229 ja SDP:n ryhmä sata ääntä eli Pitkosen äänet.

Valtuustoon valittiin kaksitoista naista ja kolme miestä. Prosenteissa naisia on valtuutetuista 80 ja miehiä 20.

YHTEINEN SEURAKUNTAMME -LISTAN kärki tuli valituksi johtopaikoille. Eniten ääniä saanut Anne Kietäväinen valittiin valtuuston puheenjohtajaksi, toiseksi sijoittunut Hanne Keijonen neuvoston johtoon, kolmonen Kirsi Sarvi neuvostoon ja nelonen Heidi Pietikäinen Keijosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Listalta viimeiseksi valittu Paavo Immonen sai neuvostopaikan ryhmänsä ainoana miesvaltuutettuna täyttäen koko neuvoston mieskiintiön.

Keskustan ryhmän ylivoimainen ääniharava Minna Korhonen sai valtuuston varapuheenjohtajan paikan ja neuvostoon valittiin seuraavaksi eniten ääniä saaneista Kaija Huhtinen, Eero Lappalainen (varalle), Marketta Auvinen (varalle) ja Oiva Kiljunen. Viime valtuustokauden kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Asta Luukkonen on nyt rivivaltuutettu.

Yhteinen seurakuntamme -listalta valtuustoon valitsematta jääneistä valittiin neuvostoon kaksi niukimmin valitsematta jäänyttä eli Pentti Lautala ja hänen varajäsenekseen Sakari Niemi. He ovat valtuuston varajäseniä.

Kaikki neuvoston jäsenet ovat uusia varsinaisina neuvoston jäseninä.

Kaikki vaaleissa ehdolla ollutta 21 henkilöä valittiin valtuustoon (15) tai varalle (6).

Neuvostoon valittiin varajäseneksi myös yksi, joka ei ollut vaaleissa ehdolla lainkaan eli Aki Pietikäinen. Hän on Yhteinen seurakuntamme -ryhmässä.

Kirkkolain mukaan neuvostoon voidaan valita henkilö, joka ei ole tullut vaaleissa valituksi tai ei ole edes ollut ehdolla, kunhan on vaalikelpoinen seurakuntavaaleissa.

LAURA Pitkosen jäämistä neuvoston varajäseneksi perusteltiin ainakin tasa-arvokysymyksellä. Neuvoston jäsenistä puheenjohtaja mukaan lukien kolme on naisia ja kolme miehiä.

Tämä on myös laki, sillä kirkkolain mukaan 40 prosenttia neuvoston jäsenistä pitää olla toista sukupuolta. Kuuden jäsenen neuvostossa se tarkoittaa jakoa 3-3 naisten ja miesten välillä.

Pitkosen tilanne oli hankala. Hän sai kaikkien aikojen yksittäisen ehdokkaan äänimäärän, mutta ollessaan ryhmänsä ainoa jäsen, jäi selkeästi pienimmäksi ryhmäksi.

Pitkonen sai liki 16 prosenttia kaikista äänistä. Kahden muun ryhmän kärki eli Yhteinen seurakuntamme -listan Anne Kietäväinen sai 54 ääntä ja Minna Korhonen 71 ääntä.

-Pieneltä listalta on vaikea ponnistaa. Tavoittelin parempaa vaikutuspaikkaa, mutta nyt kävi näin. Olisin halunnut neuvostoon, ja olen tietysti pettynyt, etten saanut paikkaa, sanoo Laura Pitkonen.

-Kaikista pettynein olen kaikkien äänestäjieni puolesta. Tuntuuhan nurinkuriselta, että historiaa tehnyt tippuu neuvostosta.

Pitkonen korostaa, ettei paikkajako ole helppoa ja sanoo, ettei valtuustossa valittu ketään, joka ei olisi paikkaansa ansainnut.

Pitkonen toivottaakin kaikille valituille onnea.

-Paikkajako olisi voinut mennä vieläkin ikävämmin, jos olisi jouduttu äänestämään. Se ei olisi antanut hyvää pohjaa jatkoon.

-Olisin toivonut, että äänestäjiä olisi kuunneltu enemmän. Mutta ymmärrän tietenkin paikkajaon vaikeuden, kun nais- ja mieskiintiöiden on toteuduttava.

-Vaikuttaminen jatkuu valtuustossa ja muulla tavoin. Toivon myös seurakuntalaisten aktiivisuutta jatkossakin. Mutta vaadin kanssavaltuutetuilta, että ihan jokainen pomppaa nyt listaltaan ulos ja jatketaan avoimesti yhdessä. Osoitetaan, että huonot tuulet on nyt selätetty.

Pitkonen toivoo työrauhaa ihan kaikille.

-Luottamushenkilöille että virkamiehille on annettava työrauha.

LAURA Pitkonen sanoo, että hän haluaa, että tulevaisuudessa on selvät roolit oman seurakunnan virkamies- ja luottamushenkilöasetelmissa.

-Koen osittain, että virkamiespuoli oli varjona mukana keskusteluissa, viittaa Pitkonen neuvoston paikkajakokeskusteluihin.

Paikoista keskusteltiin ryhmissä vielä keskiviikkona juuri ennen kirkkovaltuuston kokousta.

Kari Kauppinen

Kirkkovaltuusto valitsi johtonsa ja kirkkoneuvoston jäsenet

Uusi kirkkovaltuusto kokoontui kuvattavaksi kokouksen jälkeen.

9.1.2019

Uusi kirkkovaltuusto kokoontui ensimmäisen kerran ja valitsi johtohenkilönsä keskiviikkoiltana pitämässään kokouksessa.

Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Anne Kietäväinen ja varapuheenjohtajaksi Minna Korhonen. Kietäväinen edustaa vaalit voittanutta Yhteinen seurakuntamme -listaa ja Korhonen keskustan ryhmää.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Hanne Keijonen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Heidi Pietikäinen. Molemmat ovat Yhteinen seurakuntamme -listalta.

Kirkkoneuvoston jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi (suluissa) valittiin Kaija Huhtinen (Marketta Auvinen), Oiva Kiljunen (Eero Lappalainen), Kirsi Sarvi (Aki Pietikäinen), Pentti Lautala (Sakari Niemi) ja Paavo Immonen (Laura Pitkonen).

Kari Kauppinen

Seurakunnan ylimmässä johdossa vähintäänkin suuria näkemyseroja

Seurakunnan taloustilanne ja tulevaisuus mietityttävät seurakunnan päättäjiä. Kuva: Minna-Liisa Riestola.

9.8.2018
Kirkkoherra Helena Castrénin haku Haagan seurakunnan kirkkoherran virkaan Helsinkiin on herättänyt keskustelua.
Kirkkoherra tiedotti hausta viime viikon perjantaina.
Puumala-lehti kysyi kirkkovaltuutetuilta mielipidettä siihen, miltä tilanne vaikuttaa, sillä kirkkoherran ja ylimmän luottamusjohdon välillä on ollut vähintäänkin näkemyseroja.
Yhdessä vastauksessa kysymykseen viisi valtuutettua, Aino Keijonen, Sakari Niemi, Minna Korhonen, Esa Karjalainen ja Kaija Huhtinen sanovat muun muassa seuraavaa:
-Seikat, jotka ovat johtaneet luottamuspulaan, ovat kokonaisuudessaan vain asianosaisten tiedossa, koska ylin luottamusjohto on toiminut myös ohi kirkkovaltuuston, eikä edes kirkkoneuvoston jäsenillä ole ollut aina käsitystä, missä mennään.
Lue koko sivun juttu aiheesta tänään ilmestyneestä lehdestä. Tilaa, käy ostamassa omasi Puumala-lehden toimituksesta, ruokakaupoista, Ärrältä tai tilaa lehti heti verkosta.

Kirkkoherra Helena Castrén hakee virkaa Helsingistä

Kirkkoherra Helena Castrén oli perjantaina mukana kemmakkakirkossa. Kuva: Minna-Liisa Riestola.

3.8.2018
Kirkkoherra, rovasti Helena Castrén on jättämässä Puumalan seurakunnan. Hän on hakenut Helsingin Haagan seurakunnan kirkkoherran virkaa. Castrénin mahdollisuuksia tulla valituksi on pidettävä hyvinä, sillä päätöksen tekevän Haagan kirkkoneuvoston jäsenistä ovat useat pyytäneet Castrénia hakemaan virkaa.
Castrén sanoo, että olisi halunnut jatkaa Puumalassa, mutta useampi syy vaikuttaa siihen, että hän ei koe pystyvänsä enää toimimaan virkansa edellyttämällä tavalla.

LUOTTAMUSPULA johtavien seurakunnan luottamushenkilöiden taholta on yksi Helena Castrénin mahdollisen lähdön syy.
-Luottamuspulassa on vaikeata johtaa, sanoo Castrén.
-Luottamushenkilöiden ylin johto on omissa nimissään, ilman muiden valtuutettujen tai kirkkoneuvoston mandaattia, osoittanut syytöksiä ja epäluottamusta johtamistani kohtaan, hän jatkaa.
Castrén sanoo, että epäluottamusta häntä kohtaan on esitetty muun muassa tapaamisessa Castrénin esimiehen Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin piispa Seppo Häkkisen kanssa.
Seurakunta järjesti tammikuussa seurakunnan tulevaisuutta ja toimintaa luotaavan valtuustoseminaarin Castrénin ollessa sairauslomalla. Kirkkoherra vastaa seurakunnan toiminnallisesta johtamisesta ja viime kädessä taloudesta.
Castrén kertoi viranhaustaan kirkkovaltuutetuille ja työtovereilleen kesäkuun lopussa.
Haagan seurakunta on Castrénille ennestään tuttu.

HELENA Castrén sanoo, että häntä on syytetty siitä, ettei hän tee töitä tarpeeksi.
Piispa tai tuomiokapituli eivät ole Castrénin mukaan havainneet laiminlyöntejä tai virheitä hänen toiminnassaan yhdeksän vuoden aikana, jotka hän on toiminut Puumalassa. Castrén aloitti tehtävässään 1. heinäkuuta vuonna 2009.
Piispa Seppo Häkkistä ei tavoitettu perjantaina lomaltaan kertomaan asiasta.

YKSI syy siihen, että Helena Castrén hakee uutta virkaa, on seurakunnan vaikea taloustilanne.
-Pienten seurakuntien tilanne on kirkossamme käymässä ahtaaksi, kun itsenäiselle seurakunnalle asetettujen velvoitteiden hoitaminen koko ajan pienentyvillä taloudellisilla ja henkilöstöresursseilla uhkaa – Puumalan seurakunnassakin – laadukasta toimintaa, kehittämistä ja johtamista, sanoo Castrén.
Puumalan seurakunnan maksuvalmius on vaikea. Se on Helena Castrénin mukaan yksi päivä. Hänen mukaansa vastaava luku Sulkavan seurakunnassa on yli sata päivää ja Ruokolahden seurakunnassa 750 päivää. Näitä lukuja ei kyetty perjantaina virka-aikana tarkistamaan kyseisistä seurakunnista.
Viime vuodenvaihteessa maksuvalmius oli yksi päivä, kaksi vuotta sitten kaksi päivää.
Maksuvalmius tarkoittaa sitä, miten kauan kassavarat riittävät.
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin lakimiesasessori Jyri Klemola sanoo, että kun maksuvalmius on yksi päivä, niin eletään niin sanotusti kädestä suuhun.
Rahojen loppuminen ja laskujen maksu kyetään takaamaan kuitenkin monin tavoin.
-Kirkollisveroja tilitetään seurakunnille kuukausittain ja tietysti muu rahaliikenne (myös tulojen osalta) kulkee koko ajan.
-Sitten on rahoitusmahdollisuuksia kuten pankit. Ihan samalla tavalla toimitaan kuin esimerkiksi missä tahansa yrityksessä, sanoo Klemola.
Puumalan seurakunta on myynyt metsäaomaisuuttaan.

KIRKKOVALTUUSTON puheenjohtaja Marketta Auvinen sanoo, ettei Helena Castrénin päätös tullut yllätyksenä. Hän sanoo, että muutamista asioista on ollut eriäviä näkemyksiä.
-En varsinaisesti sanoisi sitä epäluottamukseksi.
Auvinen kiittää Castrénia hengellisen elämän ylläpidosta.
-Olen harmissani sen takia, että on ollut ilo kuunnella hänen saarnojaan. Niistä saa aina miettimisen aihetta.
Auvinen toteaa, että johtajana Castrén ei kuitenkaan ole ehkä ihan optimi.
-Hänellä oli kaipuu liittyä suurempaan kokonaisuuteen, sanoo Auvinen.
Liitosajatus oli Auvisen mukaan Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan.
-Hän toi usein julki sen, ettemme selviä itsenäisenä seurakuntana.
Seurakunnan ylin luottamusjohto on ollut toista mieltä. Seurakunnan taloutta tarkasteli konsultti, joka oli sitä mieltä, että ”ainakin toistaiseksi selvitään”, kuten Auvinen asian ilmaisee.
Seurakunta myös osa-aikaisti henkilöstöään.
Auvinen sanoo, että liittyminen suurempaan yksikköön huolestutti seurakunnassa.
-Yhdessä yössä menisi koko omaisuus.
Taloustilannetta voi Auvisen mukaan paikata yhä metsän myynnillä.

JOS ja kun Helena Castrén lähtee, kirkkoherran virka menee hakuun.
-Kyllä me kirkkoherran haluamme ja meillä pitäisi olla siihen mahdollisuudet, sanoo Marketta Auvinen.

HELENA Castrén sanoo, ettei millään haluaisi tuottaa seurakuntalaisille pettymystä ja että ajatteli olevansa Puumalassa työuransa loppuun asti.
-Seurakuntalaisten luottamus toimiani kohtaan on lisännyt työniloa ja halua antaa osaamiseni Puumalan seurakunnan käyttöön. Viimeinen vuosi on kuitenkin hämmentänyt minua ja herättänyt monia kysymyksiä.

Kari Kauppinen

Vaeltaen kohti pääsiäistä

29.3.2018
Kirkossa esitettiin keskiviikkona ”Pieni pääsiäisvaellus”. Pääsiäisen sanomaa kuvaava näytelmä esitettiin kahdeksan kertaa. Yleisö osallistui tarinaan kulkuun, siirtymällä näytöksen edetessä eri puolelle kirkkoa.
Näytelmä oli suunnnattu lapsille ja nuorille, esikoululaisista peruskoulun päättäviin nuoriin, mutta 15 minuutin mittaiset esitykset olivat avoimia kaikille kuntalaisille.
Pääsiäisvaellus alkoi palmusunnuntaista, Jeesuksen ratsastaessa aasilla Jerusalemiin. Matkalla nähtiin kohtaukset viimeisestä ehtoollisesta, rukoilu Getsemanessa ja kuulustelu Pontius Pilatuksen edessä sekä lopuksi kuvaus tyhjälle haudalle ilmestyneestä enkelistä.
Pienessä pääsiäisvaelluksessa esiintyivät Tiina Reijonen, Unto Pasanen, Terhi Toikkanen, Maija Reponen, Marja Ainali ja Elsa Husu.

Hanna-Mari Tyrväinen

Kirkkoherra tarjoaa kuusikymppiskahvit

16.11.2017
Kirkkoherra, rovasti Helena Castrén juhlii kuusikymppisiään huomenna perjantaina. Sunnuntaina hän tarjoaa kakkukahvit messun jälkeen seurakuntatalolla. Mahdolliset syntymäpäivälahjat hän toivoo ohjattavan Senegalin nuorille ammattiin opiskeleville naisille Suomen Lähetysseuran kautta.
Lue lisää Puumala-lehdestä.
Kuva: Satu Valtonen

Seurakunta teki plussatuloksen

23.3.2017

Seurakunnan talous kääntyi viime vuonna voitolliseksi. Ylijäämää kirjataan liki 120 000 euroa. Edellisenä vuonna alijäämää oli lähes 100 000 euroa.

Lue asiasta lisää Puumala-lehdestä.

Kun on surun aika, vertaistuesta saa apua

19.1.2017

Kun läheinen ihminen kuolee, se on aina kriisi. Elämä on muuttunut peruuttamattomasti. Yleensä surressa ei ole hyvä jäädä yksin. Sururyhmässä kokoontuu saman kokeneita, asian todellisen laidan ymmärtäjiä.

Mitä Arvo Ikonen miettii kuolemasta ja surusta? Lue lisää Puumala-lehdestä.

Lapsiperheiden palveluja karsiutuu

Seurakunnan vastaavan lastenohjaajan osa-aikaistaminen vie väistämättä lapsiperheiden palveluja. Työaika vähenee neljänneksellä kesäkuun alusta.

Lue Puumala-lehdestä, mihin kaikkeen seurakunnassa tehtävä osa-aikaistus vaikuttaa tällä saralla.

Seurakunta korottaa hintoja

Seurakunnan uudet hinnat palveluille, tiloille ja hautaukselle on määritelty. Esimerkiksi hautapaikat ja hautojen hoitomaksut nousevat. Myös rippikoulumaksu nousee.
Lue lisää Puumala-lehdestä.

400-vuotisjuhlat lähestyvät

Puumalan kunta ja seurakunta täyttävät ensi vuonna 400 vuotta. Se näkyy myös viestinnässä. Juhlavuoden värimaailma painottuu sinisiin sävyihin. Kantavana elementtinä on kuvattu Ajan aallot.

Lue lisää Puumala-lehdestä

Seurakunnalla tappiollinen talousvuosi

Puumalan seurakunta teki vuodelta 2014 reilun 220 000 euron alijäämäisen tilinpäätöksen. Talousarvioon on sisällytetty tonttikauppoja tasaamaan loppusummaan, mutta tontteja on viime vuosina saatu kaupaksi niukanlaisesti. Viime vuonna kertyi satunnaisia myyntivoittoja määräalojen myynneistä vain noin 20 000 euroa.

Enemmän seurakunnan asioista printtilehdessä.

400-vuotiasta Puumalaa juhlitaan koko kylän voimin

Puumala tulee juhlimaan vuonna 2016 400 vuotistaivaltaan.

Puumalan seurakunnan ja kunnan juhlavuotta 2016 vietetään läpi vuoden ja laajalla rintamalla.
Kunta ja seurakunta järjestävät pääjuhlan ja joukon muita tapahtumia, mutta kuntalaiset ja yhdistykset toivo-tetaan mukaan juhlavuoden viettoon myös tapahtumajärjestäjinä.
Juhlatoimikunta toivoo, että paikalliset yrittäjät ja yhdistykset huomioivat juhlavuoden omassa toiminnassaan. Liittämällä 400-vuotisjuhlan jo olemassa oleviin tapahtumiin syntyy monipuolinen ja paikallisuutta ilmentävä puumalalainen juhlakattaus.
Tapahtumista ilmoittamiset tulee tehdä matkailu-ja kulttuurisihteeri Tuula Vainikalle 31.10.2015 mennessä tuula.vainikka@puumala.fi tai Keskustie 14, 52200 Puumala.

Ystäväpalvelukurssilla etsitään uusia läheisiä yksinäisille

Suomen Punaisen Ristin paikallisosasto ja seurakunta järjestävät yhdessä kansalaisopiston kanssa kaksipäiväisen ystäväpalvelukurssin tammikuun viimeisenä viikonloppuna.
Kurssilla etsitään henkilöitä vapaaehtoistyöhön, jossa ollaan lähimmäisenä yksinäisyydestä kärsiville ihmisille.
-Kurssille ovat tervetulleita kaikki jotka tuntevat, että voisivat ryhtyä toisen ihmisen ystäväksi. Ikärajoituksia ei ole, ja vaatimuksena ovat tavallisen ihmisen tavalliset taidot, kertoo SPR:n puolesta kurssia järjestelevä Helena Kuronen.

Lue lisää Puumala-lehdestä.

Seurakunnan talous kääntymässä oikean suuntaiseksi

Puumalan seurakunnan talous on kääntymässä positiiviseen suuntaan. Kulupuolella on päästy alle miljoonan euron. Verotulot kattavat ensi vuonna henkilöstökulut ja toisaalta verotulot kasvavat veroprosentin korottamisella.
Helmikuussa on tiedossa piispantarkastus ja piispanmessu, jonka pitää Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen.

Tämän kauden viimeisen kirkkovaltuuston kokoontumisesta Puumala-lehdessä.

Seurakuntavaalipaneeli ei kiinnostanut yleisöä

Puumalan seurakuntavaaleissa valtuustopaikkaa tavoittelee 29 henkilöä. Heistä 19 on naisia ja kymmenen miestä. Ehdolla olevista naisista on viisi ja miehistä kolme nykyinen valtuutettu.
Seurakunta järjesti viime keskiviikkoiltana suuren vaalipaneelin, jossa oli mukana 16 ehdokasta. Yleisöä oli niukasti, vain alle kymmenen henkilöä.

Enemmän vaalipaneelista Puumala-lehdessä.

Ilona Matilaisen kasvualusta diakonaityöhön kumpusi kotoa

Otavasta kotoisin oleva Puumalan seurakunnan vs. diakoni Ilona Matilainen antaa juurilleen kunnian siitä, että hän tuntee olevansa omalla alallaan työskennellessään ihmisten parissa seurakuntatyössä.
-Mummon kanssa lauleskeltiin virsiä ja äiti kuljetti pyhäkoulussa. Myös rippileirillä olen ollut isostoiminnassa mukana. Niistä ne juuret tälle kasvulle ovat, hän kertoo.
Ilona toimii Hanne Keijosen sijaisena huhtikuun 2015 saakka. Hän toivoo, että seurakuntalaiset ottavat hä-neen kainostelematta yhteyttä toiminta- ym. ideoista.

Lisää vs. diakonissasta Puumala-lehden printissä.