Sorsastus alkaa sunnuntaina

17.8.2017
Vesilintujen metsästyskausi alkaa ensi sunnuntaina 20.8. kello 12.00. Kausi jatkuu joulukuun loppuun saakka.

Maamme yli 306 000 metsästäjästä vajaa satatuhatta osallistuu sorsastukseen. Elokuun 20. päivästä alkaen saa metsästää sinisorsia, taveja, heinätaveja, haapanoita, jouhisorsia, lapasorsia, punasotkia, tukkasotkia, telkkiä, haahkoja, nokikanoja ja kanadanhanhia. Vesilinnuista yleisimmät saalislajit ovat sinisorsa, tavi ja telkkä.

Rehevillä lintuvesillä viihtyvistä riistavesilinnuista Suomen pesimäkanta on vähentynyt jouhisorsalla, haapanalla, heinätavilla, punasotkalla, tukkasotkalla ja nokikanalla. Taantuman pääsyy on tutkimusten mukaan elinympäristöjen tilan heikkeneminen. Riistakeskus suosittaakin, että taantuvien lajien sijaan metsästystä tulisi kohdentaa runsaslukuisiin sorsalajeihin, kuten sinisorsaan, taviin ja telkkään, joiden kantojen kehitys on ollut suotuisaa.

 

Makkaranuotio poltti metsää

Huonosti sammutettu makkaranuotio aiheutti metsäpalon alueella, joka oli vuokrattu Puumalan Erämiehille pienriistan metsästykseen. Tämän seurauksena maanomistaja irtisanoi vuokrasopimuksen. Näin koko metsästysseurue joutuu yhteisvastuuseen nuotiopalosta. Irtisanottu alue on 16 hehtaarin suuruinen. Metsää paloi noin hehtaarin alue ja kytöpalo tuhosi myös puut.

Lue lisää Puumala-lehdestä.