Puutarhatöissä tarkkana, maa on kuivaa, tulipalon vaara suuri

18.5.2019

Puutarhajätteiden polttaminen kannattaa jättää toiseen kertaan, sillä tulipaloriski on suuri.

Etelä-Savon pelastuslaitos tiedottaa, että maasto on monin paikoin erittäin kuivaa ja kuivuu entisestään.

-Ruohikkopalovaroituksia on voimassa ja tulee voimaan loppuviikkoa kohden, mutta näistä ei Ilmatieteen laitoksen kautta enää kasvukauden alettua tiedoteta, selvitetään pelastuslaitokselta.

Pelastuslakia päivitettiin vuoden vaihteessa niin, että myös ruohikkopalovaroituksen aikaan avotulen tekeminen on kielletty, samalla tavalla kuten metsäpalovaroituksien aikaan.

Kari Kauppinen

Metsäpalovaroitus voimaan Etelä-Savossa

17.7.2018
Etelä-Savoon annettiin metsäpalovaroitus tiistaina.
Ilmatieteen laitos varoittaa, että metsäpalon vaara on kuivuudesta johtuen ilmeinen. Tuulisella säällä palot leviävät erittäin nopeasti.
Metsäpalovaroituksen aikana ei saa sytyttää nuotiota eikä muuta avotulta.
Tuli voi levitä tuulen mukana lentävästä kipinästä.

MYÖS hellevaroitus on voimassa ja koko tiistai on odotettavissa erittäin tukalaa hellettä.
Kroonisia sairauksia potevien oireet vaikeutuvat merkittävästi. Lämpörasitus haittaa myös perusterveiden toimintakykyä.

Metsäpalovaroitus annettiin koko Etelä-Savoon

14.5.2018
Ilmatieteen laitos antoi, ruohikkopalovaroituksen lisäksi, metsäpalovaroituksen maanantaina kello 12.
Metsäpalovaroituksen aikana avotulen teko on kielletty.
Etelä-Savon maakunnan alueella maastopalojen ja ruohikkopalojen syttymisvaara on ilmeinen, joten Etelä-Savon pelastuslaitos kehottaa ihmisiä ottamaan tämän huomioon kaikenlaisessa toiminnassa.
Pelastuslain tarkoittamaksi avotuleksi ei katsota maapohjasta eristettyjä grillejä, tiilistä tai kiviaineksesta valmistettuja tulisijoja sekä edellisiä vastaavia laitteita, joista tuli ei voi päästä leviämään maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi.
Kertakäyttögrillin käyttö katsotaan avotulen teoksi. Samoin pelastuslaissa katsotaan avotulen teoksi kevytrakenteisten, suoraan maapohjalle asetettavien ja helposti tuulessa kaatuvien grillien ja vastaavien muiden tulisijojen käyttö.
Kertakäyttögrillejä ei myöskään ylipäätään saa käyttää toisen maalla ilman maanomistajan lupaa