Mistä kuntavaaleissa on kysymys?

23.3.2017
Kuntavaalit lähestyvät. Keskustelu vaalien ympärillä on vähitellen käynnistymässä. Huomio on kuitenkin kiinnittynyt pitkälti sote-uudistukseen, vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut ovat poistumassa kunnilta sote- ja maakuntauudistuksen myötä vuoden 2019 alussa.
Nyt valittavat kunnanvaltuustot ovat tavallaan siirtymäkauden valtuustoja. Uuden valtuustokauden aikana kuntahallinnosta poistuu tehtäviä henkilöstöllä ja kustannuksilla mitattuna reilusti yli puolet. Uusien valtuustojen tulee osaltaan huolehtia siitä, että siirtymä tapahtuu mallikkaasti. Niiden tärkeimmäksi tehtäväksi tulee kuitenkin rakentaa osaltaan uutta kuntaa sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen.

Sote- ja maakuntauudistuksen osalta muutos Puumalan kunnassa on paljon vähäisempi kuin monissa isommissa kunnissa, koska sote-palvelut on suurelta osin järjestetty yhteistyönä suuremman kokonaisuuden osana. Nykyisin kunta on vaikuttanut yhteistyön puitteissa palvelujen tuottamiseen. Jatkossa nämä asiat päätetään vaaleilla valitussa maakuntavaltuustossa. Maakuntavaltuusto valitaan ensimmäisen kerran ensi vuoden tammikuussa samanaikaisesti tasavallan presidentin vaalien ensimmäisen kierroksen kanssa.

Sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen kunnille jää hyvin paljon merkittäviä tehtäviä: koulutus esiopetuksesta lukio- ja ammattikoulutukseen, vapaa sivistystyö, kaavoitus, kunnallistekniikasta huolehtiminen, kulttuuri- ja vapaa-ajantoiminta, nuorisotyö, terveyden edistäminen ja erityisesti elinvoimapolitiikka, eli kunnan elinvoimasta huolehtiminen. Mitkä ovat kuntien käytössä olevat keinot kahden viimeksi mainitun tehtävän hoitamiseen, on vielä osittain tarkemmin määrittelemättä.
Suomalaisen kunnan tehtävät ovat vuoden 2019 jälkeenkin selvästi vahvemmat kuin valtaosassa Euroopan maita.

Kun sote-palvelut siirtyvät pois kunnilta, selkeyttää se kuntien päätösvaltaa: jäljellä olevissa asioissa kuntien päätösvalta on selvästi suurempi, kuin mitä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä on ollut. Pienet kunnat, kuten Puumala, ovat olleet erityisesti kalliiden erikoissairaanhoidon laskujen osalta vain maksajan roolissa.
Sote-maakuntauudistuksen jälkeen kunnalle jäävien tehtävien osalta päätöksentekijät ovat todella päätöksentekijöitä ja he voivat aidosti vaikuttaa siihen, miten oma kunta asiansa hoitaa. Tämä lisää vaikutusvaltaa, mutta samalla luonnollisesti vastuuta.

Kunnan rooli myös muuttuu: kunta on entistä enemmän vastuussa paikallisesta elinvoimasta, eli siitä miten oma alue kehittyy. Tuossa tehtävässä se onnistuu sitä paremmin, mitä selkeämmin kunta saa kehittämistyöhön ja paikkakunnan markkinointiin mukaan kaikki paikalliset toimijat kansalaiset, yritykset ja järjestöt vapaa-ajanasukkaitakaan unohtamatta.
Kuntavaaleissa ratkaistaan jälleen kerran kotikunnan suunta seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Vaaleissa kannattaa äänestää ja kysellä ehdokkailta, mitä he tavoittelevat seuraavalla nelivuotiskaudella. Kyse on poikkeuksellisen isojen muutosten vuosista, jotka vaikuttavat jokaisen paikkakunnan, ei vain kunnan organisaation, tulevaisuuteen pitkäksi aikaa.

Timo Kietäväinen

Kirjoittaja on julkisen alan työeläkevakuuttaja Kevan toimitusjohtaja ja pitkäaikainen Puumalan vapaa-ajan asukas.

Laaja paketti puolueiden vaalilupauksista

23.3.2017

Lue Puumala-lehdestä millaisin ajatuksin viisi puoluetta, jotka ovat asettaneet Puumalassa ehdokkaita, lähtevät vaaleihin. Jokaisen puolueen ohjelmasta on oma juttu parin muun vaalijutun lisäksi.

Kuntavaalien ennakkoäänestys alkaa ensi keskiviikkona 29.3.

Kuntavaaleissa luopumisia

26.1.2017

Moni luottamushenkilö on ilmoittanut, ettei ole ehdolla kevään kuntavaaleissa. Lue ehdokasasettelun ensimmäinen juttu Puumala-lehdestä.

Kiinnostaisiko sinua Puumalan asioiden hoito?

Jos kuntavaaliehdokkuus ja yhteisten asioiden hoito kiinnostaa, nyt on juuri se aika, jolloin kannattaa olla yhteydessä valitsemaansa puolueeseen. Puolueet valmistautuvat vuoden päässä oleviin kuntavaaleihin miettimällä ehdokkaita, ketä uutta kysytään ehdokkaaksi ja kuka vanhoista jatkaa.
Lue lisää Puumala-lehdestä, mitä vaatimuksia puolueilla on ehdokkaille.