Kalastusverkot on jatkossa ankkuroitava avovesiaikana

Maa- ja metsätalousministeriön perustama ryhmä kävi elokuussa 2020 kuulemassa Puumalassa asukkaiden ja mökkiläisten näkemyksiä norpan suojelemiseksi tehdyistä kalastusrajoituksista. Kalatalousneuvoja Harry Härkönen näytti, kuinka katiskasta saa norppaystävällisen. Härkösen vasemmalla puolella on Metsähallituksen suojelubiologi Jouni Koskela ja oikealla puolella Maa- ja metsätalousministeriön kalaneuvos Eija Kirjavainen sekä Etelä-Savon maakuntajohtaja Pentti Mäkinen.

Saimaan uudet kalastusrajoitukset astuvat voimaan lauantaina.

Asetus Saimaan kalastusrajoituksista hyväksyttiin tänään valtioneuvoston istunnossa ja se tulee voimaan 8.5.2021. Asetuksella määrätty kalastusrajoitusalue kasvaa 243 neliökilometriä, ollen jatkossa 2800 neliökilometriä.

Rajoitukset ulottuvat jatkossa myös muun muassa Puruveden eteläosiin, Rantasalmen ja Joroisten Haapaselälle, Luonterin ja Lietveden välille Hepovirtaan, Kuparonvirtaan ja Linnunpäänselälle, sekä Paasselän eteläosiin. Saimaannorppa on levittäytynyt edellä mainituille alueille viimeisen viiden vuoden aikana. Osa uudesta asetusalueesta on ollut aikaisemminkin kalastusrajoitusten piirissä.

Verkkokalastus on edelleen täysin kiellettyä Saimaan kalastusrajoitusalueella 15.4.–30.6. lukuun ottamatta alle 22 millimetrin solmuvälin muikkuverkkoja, joilla kalastuskielto päättyy 20.6. Muikkuverkot olivat aikaisemmin sallittuja koko verkkokalastuskiellon ajan. Verkkojen madaltaminen pystylangoilla kielletään ja kalastajien pitää jatkossa ankkuroida verkot avovesiaikana. Näin pyritään vähentämään saimaannorppien tarttumista verkkoihin. Sen sijaan pakoaukolliset rysät ovat tietyin edellytyksin sallittuja. Asetus kieltää ympärivuotisesti kokonaan riimuverkkojen ja vahvalankaisten verkkojen käytön. Katiskojen ja rysien tulee jatkossakin olla rakenteeltaan norppaturvallisia.

Uusia kalastusrajoituksia valmisteltiin maa- ja metsätalousministeriön asettamassa laajapohjaisessa Saimaannorppa ja kalastus –työryhmässä. Työryhmän esitykseen pohjautuva asetusluonnos oli lausuntokierroksella ja siitä saatiin yhteensä 147 lausuntoa. 104 lausunnossa kannatettiin maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnosta, kun taas 16 lausunnossa vaadittiin tiukempaa suojelua. Lisäksi mukana oli 26 yksityishenkilön lausunnot, joiden näkemykset asetuksesta jakautuivat. Valtioneuvoston sisäisen keskustelun perusteella asetukseen lisättiin verkkojen ankkurointivelvollisuus sekä muikkuverkkojen käyttökielto ajalle 15.4–20.6.