Puumalalaiset ovat tyytyväisiä asuinkuntaansa

Puumala sai kokonaistyytyväisyydestä kouluarvosanan kahdeksan ja puoli. Kuva vuoden 2020 heinäkuulta Sahanlahden Rantamakasiinilta. Kuva Tiina Judén

Asukastyytyväisyystutkimukseen vastanneista 59 prosenttia ovat erittäin tyytyväisiä Puumalaan.

Tuoreen tutkimustiedon mukaan puumalalaiset ovat hyvin tyytyväisiä asuinkuntaansa. Taloustutkimus Oy:n kesä–elokuussa toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi 100 henkilöä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää 15–79-vuotiaiden asukkaiden mielipiteitä kunnan toiminnasta ja asukastyytyväisyydestä.

Puumalalaiset ovat erityisen tyytyväisiä kunnan viihtyisyyteen, turvallisuuteen ja myönteiseen julkisuuskuvaan. Taloustutkimuksen tutkimusjohtajan Kari-Pekka Töyrylän mukaan Puumalan tulokset turvallisuuden osalta ovat vertailukuntia paremmat jo ilman koronavirusta, mutta epidemia on silti voinut vaikuttaa vastanneiden turvallisuuden tunteeseen.

-Saattaa olla, että maaseutu tuntuu turvallisemmalta paikalta asua kuin joku isompi kaupunki tällaisena korona-aikana, Töyrylä sanoo.

 

Taloustutkimus tutki myös 14 muun suomalaisen kunnan asukkaiden tyytyväisyyttä. Kysyttäessä kokonaistyytyväisyyttä kotikuntaan Puumala sai keskiarvoksi 8,56, kun tulos tutkimuskunnissa oli keskimäärin 8,11.

Puumalalaisten mielestä kunnan selvä heikkous on välimatkat eri työpaikoille. Työmatkojen pituutta koskeva kysymysosio oli ainoa, missä Puumala sai keskimääräistä heikommat arvosanat. Vähiten tyytyväiset vastaajat löytyivät 15–34-vuotiaiden ikäryhmästä. Nuorin ikäryhmä kritisoi eniten Puumalan suosittelemista asuinkunnaksi muualla asuvalle ystävälle. Töyrylä uskoo tämän johtuvan siitä, etteivät nuorten toiveet ja kunnan tarjoamat palvelut kohtaa.

-On selvää, että Puumala elää ja hengittää kesällä. Myöhäissyksyllä ja talvella tällaisessa maalaiskunnassa, joka on kaukana kasvukeskuksista ja lähimmistä kaupungeista, on pikkaisen vähemmän tekemistä. Myös kulttuuripalveluiden ja kaupallisten palveluiden osalta tällainen pikkukunta saa heikommat arviot nuorilta, jotka arvostavat näitä palveluita enemmän kuin muut ikäryhmät.

Erityisesti pyöräilymahdollisuudet ovat Puumalassa huippuluokkaa. Työmatkojen pituutta koskeva kysymysosuus oli ainut, missä Puumala sai keskimääräistä heikommat arvosanat. Kuva: Tiina Judén

 

Suurin osa vastanneista suosittelisi kuntaa muille. Taloustutkimuksen suositteluindeksissä Puumala ylsi hyvään arvosanaan eli suosittelijoita oli enemmän kuin kritisoijia.

Asukastyytyväisyystutkimus toteutettiin tänä kesänä ensimmäistä kertaa. Taloustutkimus valitsi vastaajat satunnaisesti ja haastatteli heidät puhelimitse. Töyrylän mielestä kunnalla ei ole pahoja heikkouksia, mutta hyvästä voi aina vielä parantaa. Puumalan suhteellisia kehityskohtia ovat hänen mukaansa kohtuuhintainen eläminen, palveluiden tarjonta sekä arjen asioiden helppo hoitaminen.

-Nämä tulokset ovat niin kovat, että täältä on helpompi tulla alas kuin nousta.